Zapytania ofertowe (tenders)

Aktualne zapytania ofertowe

ITSG Sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zamieszczone poniżej Zapytanie ofertowe.

Termin składania ofert upływa w dniu 24.04.2017 roku o godziny 17:00. Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną lub pocztą na adres siedziby firmy

Zapytanie ofertowe 1/2017 – Ekspertyza – opracowanie metodologii wyznaczania optymalnych terenów sprzedażowych

Zapytanie ofertowe 2/2017 – Ekspertyza – opracowanie algorytmów prognozy potencjału punktów handlowych

Zapytanie ofertowe 3/2017 – Ekspertyza – określenie potrzeb docelowych klientów

Zapytanie ofertowe 4/2017 – Ekspertyza – określenie zawartości ankiety mobilnej

Zapytanie ofertowe 5/2017 – Ekspertyza – opracowanie schematu UX ankiety mobilnej

 

ITSG Sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zamieszczone poniżej Zapytanie ofertowe.

Termin składania ofert upływa w dniu 05.05.2017 roku o godziny 17:00. Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną lub pocztą na adres siedziby firmy

Zapytanie ofertowe 6/2017 – Biznes plan dla Projektu

 

Poniżej publikujemy Przykładowy formularz oferty, który może zostać wykorzystany przez Państwo do złożenia ofert w odpowiedzi na zamieszczone Zapytania ofertowe.

Przykładowy formularz oferty_v3